logo Voorwoord | CV | Inleiding op het werk | Foto's | Artikelen | Links | Contact | Agenda  
 

INLEIDING OP HET WERK

Al sinds kinderleeftijd was ik geïnteresseerd in de Russische avantgarde, met name Larionov, Rozanova en Malevitsj. Deze interesse is een startpunt voor mijn grafiek. Kenmerkend bij die Russische grafiek is het gebruik van tekst en beeld.
De teksten in mijn grafiek heb ik gekozen, allereerst vanwege hun inhoud en/of de context, maar ook vanwege de vorm.
Het beeld is niet zozeer een illustratie van de tekst, het is meer een dialoog waarbij naast de directe inhoud en sfeer van de tekst, de context altijd een rol speelt. Aan de orde zijn dan vragen als:-wat is de plaats van het gedicht binnen het werk van de dichter; -welke plaats neemt de dichter in artistieke, maatschappelijke en politieke zin in; -welke betekenis heeft tijd, geschiedenis; -welke implicaties heeft die betekenisgeving aan geschiedenis voor gedachten over het kunstklimaat en kunstopvattingen toegespitst op Oost-West toen en nu, en voor gedachten over identiteitsvraagstukken, etc.. Dit soort vragen spelen een rol bij het vinden van de voorstelling, het beeld. Dat uit zich naast een concrete voorstelling in o.a. de kleurstellingen, in ruimte-organisatie op het vlak en zo meer. Het beeld ontwikkelt zich als een uiting van (inwendige) dialogen. De betrokkenheid op allerlei aspecten van onze huidige samenleving speelt in die dialoog een belangrijke rol. Maar pamflettistische geëngageerdheid zult u niet aantreffen.
Dit als inleiding op het gebruik van tekst/beeld.

 

 

 

Er zijn een aantal thema's in mijn werk duidelijk aanwezig. De belangrijkste is: ruimte, ruimtesuggestie, ruimtebeleving zo u wilt. Dit wordt op verschillende manieren gerealiseerd. In het verlengde daarvan ligt mijn fascinatie voor Armeense en Perzische miniatuurkunst waarbij vererlei ruimtes/perspectieven op een klein formaat kunnen worden beleefd. Maar ook een soort landschappelijkheid biedt de drukbezette stadsmens een rustpunt, een ontsnappingsmogelijkheid.
Kleur, kleurcombinaties in samenhang met de thematiek, krijgt uitgebreid de aandacht, evenals ritme, beweging, zich vindend in de compositie en in de handschrifttuurlijkheid.
In het ambachtelijke binnen het creatieve proces is stellingname t.a.v. snelheid, oppervlakkigheid en technische perfectie te proeven. Hieruit spreekt een waardering voor bepaalde menselijke waarden.
In mijn grafiek, en daarmee in mijn tekstkeuzes, is het zoeken naar continuïteit van verleden, heden en toekomst, voelbaar, kenmerkend.

Los van alles wat hierboven staat, is het natuurlijk de bedoeling dat mijn werk uitnodigt tot meer kijken en genieten. De voorstelling is in die mate zelfstandig, dat je er direkt naar kunt kijken, van genieten, er door kunt fantaseren en associëren, zonder iets met al die gelaagdheid te hoeven doen.

Voor een uitgebreider toelichting op aspecten van mijn werk gaat u naar de rubriek ARTIKELEN, en leest u 'aantekeningen bij de Armenië-cyclus'.